Våre gruppetimer

SIRKEL
Enkel og e ektiv styrketime med instruktør. Timen kjøres
inne i sirkelsalen der 10 apparater står i en rekkefølge der
en etter 30- 45 sekund jobbing går over til neste apparat.
Dette er time som passer ALLE som trenger inspirasjon og
veiledning når det gjelder styrketrening.